Studiu de evaluare a impaclului asupra sanatatii si comfortului populatiei pentru obieclivul de investitie „Elaborare si avizare documentatie PUZ pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii „Hala cereale, anexa spatiu acoperit, imprejmuire teren, organizare santier, cantar bascula”, situat in comuna Potcoava