Compartimentul de avize si autorizare

Departamentul de supraveghere in sanatate publica
Serviciul de control in sanatate publica
Compartimentul de avize si autorizare
Compartimentul de statistica/informatica in sanatate publica
Serviciul economic si administrativ
Compartiment audit public intern
Compartimentul juridic
Serviciul resurse umane

Compartimentul de avize si autorizare are urmatoarele atributii:

• primeste, verifica si inregistreaza cererile si documentatiile pentru toate procedurile de reglementare in ceea ce priveste proiectele de amplasare, constructie si amenajare a obiectivelor si activitatilor;

• primeste, verifica si inregistreaza cererile si documentatiile de autorizare sanitara si certificarea conformitatii in vederea functionarii obiectivelor, altele decat cele supuse inregistrarii la oficiul registrului comertului de pe langa tribunale;

• repartizeaza documentatiile catre structurile de specialitate;

• asigura eliberarea documentelor de reglementare in termenele stabilite de legislatia in vigoare;

• raspunde de managementul informatiilor privind documentele de reglementare pe care le gestioneaza;

• inregistreaza declaratiile pe propria raspundere si le transmite serviciului de control in sanatate publica;

• asigura inregistrarea cabinetelor medicale, in conformitate cu legislatia in vigoare;

• gestioneaza baza de date pentru documentele de reglementare eliberate si o transmite periodic serviciului de control in sanatatea publica;

• ofera informatii, la solicitare, asupra procedurilor de reglementare a obiectivelor si activitatilor;

• intocmeste si elibereaza autorizatia de libera practica pentru angajatii din unitatile sanitare, publice si private, din teritoriul arondat directiei de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, indiferent de subordonarea acestor unitati, altii decat medicii, medicii dentisti, farmacistii, precum si asistentii medicali si moasele;

• alte atributii specifice stabilite de catre directorul executiv al directiei de sanatate publica.