Compartimentul de statistica/informatica in sanatate publica

Departamentul de supraveghere in sanatate publica
Serviciul de control in sanatate publica
Compartimentul de avize si autorizare
Compartimentul de statistica/informatica in sanatate publica
Serviciul economic si administrativ
Compartiment audit public intern
Compartimentul juridic
Serviciul resurse umane

Compartimentul de statistica/informatica in sanatate publica are urmatoarele atributii:

•este responsabil pentru organizarea bazelor de date judetene, verificarea si codificarea informatiilor medicale, in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare;

•pune la dispozitia tuturor structurilor interne interesate toate datele solicitate si pune la dispozitia structurilor externe directiei de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti date statistice medicale, cu acordul conducatorului directiei si in conformitate cu legislatia in vigoare;

•colaboreaza cu celelalte structuri ale directiei de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti pe probleme legate de statistica medicala;

•transmite informari operative, in timp real, persoanelor cu atributii de decizie;

•colaboreaza cu structurile responsabile pentru supravegherea si controlul bolilor transmisibile si netransmisibile in realizarea rapoartelor periodice, precum si a prognozelor;

•organizeaza sistemul de evidenta primara si raportarea statistica sanitara la nivelul cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare a unitatilor sanitare;

•verifica datele raportate cu evidentele primare si centralizatoare;

•centralizeaza darile de seama de la nivelul judetului si centralizatoarele de activitate si morbiditate trimestriale si anuale;

•codifica cauzele de deces, in conformitate cu obligatiile Ministerului Sanatatii, in buletinele de deces si de nou-nascut mort, conform legislatiei de stare civila a populatiei;

•verifica si codifica fisele de decese sub un an, decese perinatale, fisele cu decese materne si le compara ca numar si cauza de deces cu cele care circula prin sistemul informational al Institutului National de Statistica;

•organizeaza cursurile de perfectionare a personalului de statistica si instruirea cu privire la codificarea morbiditatii, a incapacitatii temporare de munca si buna completare a evidentelor si darilor de seama, precum si arhivarea formularelor statistice in conformitate cu indicatorul termenelor de pastrare a documentelor;

•centralizeaza, verifica si transmite structurilor desemnate darile de seama trimestriale si anuale, precum si situatia unitatilor sanitare publice si private (unitati, paturi, personal, activitati), solicitate de Institutul National de Statistica conform prevederilor legale in vigoare;

•transmite conform reglementarilor in vigoare datele statistice specifice solicitate de Institutul National de Sanatate Publica si/sau structurilor sale regionale;

•tine evidenta si raporteaza miscarea personalului medical pe unitati, specialitati medicale, sex si varsta si actualizeaza permanent registrul national;

•primeste raportarile legate de activitatea spitalelor, constituie baza de date la nivel judetean, le transmite Ministerului Sanatatii, pentru decizii majore de politica sanitara si pentru raportarile necesare organismelor Uniunii Europene si Organizatiei Mondiale a Sanatatii;

•alte atributii specifice stabilite de directorul executiv al directiei de sanatate publica.