Formulare utile

Formulare utile, cu menţionarea timpului necesar pentru completare 

DepartamentModel formularTimp completare
Igiena scolaraModel Cerere10 min
Model Declaratie10 min
Model memoriu tehnic15 min
LaboratorCerere de incercare APA10 min
Cerere de incercare MICROBIOLOGIE10 min
Cerere de incercare ALIMENT10 min
Cerere de incercare SEROLOGIE10 min
Avize, AutorizariModel memoriu tehnic15 min
Cerere PUZ10 min
Cerere PUG10 min
Model Cerere-Autorizatii10 min
Cerere inmormantare inhumare (cimitire)10 min
Medicina munciiFisa de declarare a cazului de boala profesionala BP210 min
Documente necesare expertizarii locurilor de munca10 min
Igiena MediuluiModel solicitare externă prelevare și analiză probe apă din sursă proprie (puț forat, fântână individuală)10 min
Declaratie pe propria raspundere a tanapractorului10 min
Aviz epidemiologic pentru imbalsamare si Încadrarea in gradul de risc infectios10 min
Notificare de respingere a avizului de imbalsamare10 min
CERTIFICAT DE ÎMBALSAMARE /TANATOPRAXIE10 min
AVIZ SANITAR pentru transportul cadavrelor umane10 min
AVIZ SANITAR pentru deshumarea, transportul si reînhumarea cadavrelor umane10 min
PAȘAPORT PENTRU TRANSPORT CADAVRU UMAN10 min
CERERE pentru obținerea avizului direcției de sanatate publica in vederea imbalsamarii10 min
CERERE pentru imbalsamarea defunctei/defunctului10 min
Statistica. InformaticaModel cerere talon statistic de inregistrare a medicului10 min
Model cerere cod parafa10 min
Model cerere de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicale10 min
RUNOSModel adeverinta care atesta experienta profesionala necesara procedurii de recunoastere in celelalte state membre10 min
Model cerere eliberare certificat de medic,medic dentist,farmacist specialist10 min
Model cerere eliberare certificat de medic,medic dentist,farmacist primar10 min
Model cerere solicitare certificat de conformitate10 min
Cerere aviz prelungire -model nou10 min
CERERI AUTORIZATIE DE LIBERA PRACTICA PENTRU SERVICIILE PUBLICE CONEXE ACTULUI MEDICALModel cerere si documente necesare pt .eliberarea ALP pt. fizician medical;sociolog medical.10 min
Model cerere si documente necesare pt .eliberarea ALP pt. tehnician protezare auditiva/tehnician acustician-audioprotezist
Model cerere si documente necesare pt .eliberarea ALP pt. audiolog10 min
Model cerere si documente necesare pt .eliberarea ALP pt. terapeut vocal.10 min
Model cerere si documente necesare pt .eliberarea ALP – biolog, biochimist, chimist in sistemul sanitar10 min
Model cerere si documente necesare pt .eliberarea ALP – pt. optician- optometrist10 min
Model cerere si documente necesare pt .eliberarea ALP pt. tehnician protezare si ortezare10 min
Model Cerere pentru AVIZAREA ANUALA a autorizatiilor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical10 min
Model Cerere pt. REINNOIREA autorizatie de libera practica a activitatilor conexe actului medical (Termenul in care se realizeaza reinnoirea autorizatiilor de libera practica a activitatilor conexe actului medical este de 12 luni, respectiv in perioada 27.03. 2024 – 26.03.2025, inclusiv)10 min
CERERE vizare documente în vederea apostilării