Serviciul de control in sanatate publica

Departamentul de supraveghere in sanatate publica
Serviciul de control in sanatate publica
Compartimentul de avize si autorizare
Compartimentul de statistica/informatica in sanatate publica
Serviciul economic si administrativ
Compartiment audit public intern
Compartimentul juridic
Serviciul resurse umane

Serviciul de control in sanatate publica este condus de un sef serviciu – inspector sef, cu pregatire profesionala medic specialist/primar in specialitatile de igiena sau sanatate publica, si are in responsabilitate si coordonare activitatile compartimentului pentru inspectie de mediu, aliment, munca, colectivitati de copii si radiatii, respectiv compartimentul de control unitati si servicii de sanatate din teritoriul administrativ, cu urmatoarele atributii:

•organizeaza si implementeaza activitatea de control in sanatatea publica la nivel judetean si in municipiul Bucuresti;

•propune conducerii directiei lista persoanelor care urmeaza a fi imputernicite pentru desfasurarea activitatii de control in sanatatea publica, in vederea aprobarii de catre Ministerul Sanatatii;

•elaboreaza planul tematic anual al activitatii de control in sanatatea publica la nivel judetean si in municipiul Bucuresti;

•raspunde de utilizarea eficienta a bugetului de venituri si cheltuieli alocat activitatilor specifice si structurilor din subordine;

•stabileste si aplica masurile necesare pentru imbunatatirea activitatii de control in sanatatea publica la nivel judetean;

•constata si sanctioneaza contraventiile la normele igienico-sanitare, la normele de prevenire si combatere a bolilor transmisibile si infectiilor nosocomiale, respectiv bolilor profesionale, la nivel judetean;

•organizeaza si implementeaza la nivel judetean actiuni de control in sanatatea publica, inclusiv in situatii de calamitati naturale, evenimente deosebite, epidemii;

•organizeaza, evalueaza si monitorizeaza, prin serviciul de control unitati si servicii de sanatate, modul de implementare si derularea programelor nationale de sanatate specifice si raspunde pentru transmiterea indicatorilor rezultati la structurile abilitate;

•organizeaza culegerea si prelucrarea informatiilor statistice din domeniul sau de competenta, primite de la unitatile sanitare publice sau private, si raspunde de transmiterea rapoartelor statistice periodice catre institutiile desemnate in acest scop;

•evalueaza periodic performantele profesionale pentru personalul din subordine si acorda calificativul anual;

•faciliteaza formarea si perfectionarea profesionala a inspectorilor la nivel judetean;

•analizeaza masurile propuse de inspectorii sanitari din subordine si emite documentele de autoritate sanitara: decizii de interzicere a activitatii, respectiv decizii de suspendare a activitatii, informarea altor institutii publice abilitate;

•notifica Institutul National de Sanatate Publica si Ministerul Sanatatii asupra constatarii neconformitatilor cu legislatia in vigoare pentru produsele avizate/notificate de catre aceste institutii, in vederea luarii masurilor legale in vigoare;

•participa in echipele de inspectie si control solicitate de conducerea directiei de sanatate publica sau initiate de catre Ministerul Sanatatii si de catre alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale;

•participa la elaborarea raportului starii de sanatate a comunitatii;

•informeaza opinia publica cu privire la rezultatele activitatilor de control in sanatatea publica prin procedura aprobata de directorul executiv;

•participa si efectueaza activitati de evaluare si control in domeniul de competenta in unitatile sanitare, respectiv serviciile de sanatate din teritoriul arondat;

•participa la elaborarea planului de actiune in caz de dezastre/calamitati;

•indeplineste si alte atributii stabilite de conducerea directiei in domeniul de competenta.