Compartiment audit public intern

Departamentul de supraveghere in sanatate publica
Serviciul de control in sanatate publica
Compartimentul de avize si autorizare
Compartimentul de statistica/informatica in sanatate publica
Serviciul economic si administrativ
Compartiment audit public intern
Compartimentul juridic
Serviciul resurse umane

Compartimentul de audit public intern are urmatoarele atributii:

•elaboreaza proiectul planului de audit public intern;

•efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale institutiei proprii sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

•efectueaza activitati de audit public intern exercitat asupra activitatilor desfasurate in cadrul unitatilor sanitare din coordonare;

•informeaza structura de audit public intern din cadrul Ministerului Sanatatii despre recomandarile neinsusite de conducatorul unitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestora;

•raporteaza periodic directorului executiv al directiei de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si structurii de audit public intern din cadrul Ministerului Sanatatii cu privire la constatarile, concluziile si recomandarile rezultate din activitatile sale de audit;

•elaboreaza raportul anual al activitatilor de audit public intern si il inainteaza pana la data de 15 ianuarie a anului in curs pentru anul expirat catre structura de audit public intern din cadrul Ministerului Sanatatii;

•raporteaza imediat conducatorului unitatii publice si structurii de control intern abilitate in cazul identificarii unor neregularitati sau posibile prejudicii.