Departamentul de supraveghere in sanatate publica

Departamentul de supraveghere in sanatate publica
Serviciul de control in sanatate publica
Compartimentul de avize si autorizare
Compartimentul de statistica/informatica in sanatate publica
Serviciul economic si administrativ
Compartiment audit public intern
Compartimentul juridic
Serviciul resurse umane

Departamentul de supraveghere in sanatate publica este condus de un medic sef, cu pregatire profesionala de medic specialist/primar in specialitatile de epidemiologie, igiena sau sanatate publica, care coordoneaza activitatile serviciilor de supraveghere si control boli transmisibile, evaluarea factorilor de risc din mediul de viata si munca, evaluarea si promovarea sanatatii, respectiv laboratorul de diagnostic si investigare in sanatate publica, cu urmatoarele atributii:

• organizeaza, coordoneaza si monitorizeaza activitatea serviciilor din subordine directa;

• organizeaza, coordoneaza si monitorizeaza activitatea de sanatate publica desfasurata de furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare;

• coordoneaza la nivel teritorial si raspunde de desfasurarea activitatilor de prevenire si limitare a raspandirii bolilor transmisibile, inclusiv in situatii de risc epidemiologic;

• coordoneaza si controleaza modul de constituire, gestionare si reintregire a rezervei antiepidemice judetene;

• coordoneaza si participa la implementarea la nivel judetean a activitatilor prevazute in programele nationale specifice de sanatate publica;

• organizeaza activitatea de monitorizare si evaluare a programelor de sanatate, in conformitate cu actele normative in vigoare privind programele si subprogramele de sanatate;

• organizeaza analiza trimestriala si anuala a indicatorilor programelor specifice de sanatate de la unitatile sanitare din teritoriul arondat, in conformitate cu actele normative in vigoare privind programele si subprogramele de sanatate;

• transmite Ministerului Sanatatii propuneri privind modul de imbunatatire a derularii programelor de sanatate la nivel local;

• desemneaza coordonatorii locali ai programelor de sanatate publica din randul personalului propriu si aproba numirea coordonatorilor locali propusi de unitatile sanitare din subordine;

• organizeaza la nivel local activitatea de management al programului de imunizari a populatiei eligibile, desemnata prin calendarul national de vaccinare, precum si in situatiile de risc identificate;

• organizeaza culegerea si prelucrarea informatiilor statistice medicale din domeniul sau de competenta, primite de la unitatile sanitare publice sau private, si raspunde de transmiterea rapoartelor statistice periodice catre institutiile desemnate in acest scop;

• aproba, dupa caz, referatele de evaluare a unitatilor/activitatilor supuse reglementarii, conform legislatiei in vigoare;

• coordoneaza activitatile de consultanta de specialitate la cererea tertilor;

• participa la elaborarea raportului starii de sanatate a comunitatii si a raportului starii de sanatate in relatie cu factorii de risc din mediul de viata si de munca;

• participa la indeplinirea planurilor de actiune privind implementarea legislatiei si de consolidare institutionala in plan judetean sau local;

• raspunde de utilizarea eficienta a bugetului de venituri si cheltuieli alocat activitatilor si structurilor din subordine;

• evalueaza periodic performantele profesionale pentru personalul din subordine si acorda calificativul anual;

• faciliteaza formarea si perfectionarea profesionala a personalului din subordine;

• indeplineste orice alte atributii stabilite de conducerea directiei in domeniul de competenta.