Compartimentul juridic

Departamentul de supraveghere in sanatate publica
Serviciul de control in sanatate publica
Compartimentul de avize si autorizare
Compartimentul de statistica/informatica in sanatate publica
Serviciul economic si administrativ
Compartiment audit public intern
Compartimentul juridic
Serviciul resurse umane

Compartimentul juridic are urmatoarele atributii:

•avizeaza, la cererea conducerii, actele care pot angaja raspunderea patrimoniala a persoanei juridice, precum si orice alte acte care produc efecte juridice;

•participa la negocierea si incheierea contractelor;

•redacteaza cererile de chemare in judecata, de exercitare a cailor de atac, modifica, renunta la pretentii si cai de atac, cu aprobarea conducerii directiei de sanatate publica;

•reprezinta si apara interesele directiei de sanatate publica in fata organelor administratiei de stat, a instantelor judecatoresti, a altor organe cu caracter jurisdictional, precum si in cadrul oricarei proceduri prevazute de lege, in baza delegatiei date de conducerea directiei de sanatate publica;

•reprezinta si apara interesele Ministerului Sanatatii in fata organelor administratiei de stat, a instantelor judecatoresti, a altor organe cu caracter jurisdictional, precum si in cadrul oricarei proceduri prevazute de lege, in baza delegatiei date de conducerea Ministerului Sanatatii;

•participa la negocierea de intelegeri internationale privind domeniul de activitate in care functioneaza sau, dupa caz, avizeaza asemenea intelegeri;

•se preocupa de obtinerea titlurilor executorii si sesizeaza directorul adjunct economic in vederea luarii masurilor necesare pentru realizarea executarii silite a drepturilor de creanta, iar pentru realizarea altor drepturi sesizeaza organul de executare silita competent;

•urmareste, semnaleaza si transmite organelor de conducere si serviciilor interesate noile acte normative aparute si atributiile ce le revin din acestea;

•contribuie prin intreaga activitate la asigurarea respectarii legii, apararea proprietatii publice si private a statului aflate in administrarea directiei de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, a structurilor din subordine, precum si la buna gospodarire a mijloacelor materiale si financiare din patrimoniu;

•semnaleaza organelor competente cazurile de aplicare neuniforma a actelor normative si, cand este cazul, face propuneri corespunzatoare;

•analizeaza modul in care sunt respectate dispozitiile legale in desfasurarea activitatii unitatilor si cauzele care genereaza prejudicii aduse avutului public sau infractiuni;

•intocmeste constatari si propune luarea masurilor necesare in vederea intaririi ordinii si disciplinei, prevenirea incalcarii legilor si a oricaror altor abateri;

•realizeaza evidenta actelor normative cu aplicare in sistemul sanitar, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si a celor cu caracter general sau privind probleme financiar-contabile ce se regasesc in activitatea directiei de sanatate publica si a unitatilor subordonate;

•asigura consultanta juridica tuturor compartimentelor directiei, precum si serviciilor sanitare publice din subordine;

•indeplineste orice alte lucrari cu caracter juridic.