Promovarea sanatatii

Avize, autorizari
Recunoastere diplome UE
Promovarea sanatatii
Programe de sanatate 2017
Concursuri, Examene
Tematica, Bibliografie, Acte dosar
Informatii cu caracter general

„Promovarea sănătăţii reprezintă o strategie de mediere intre individ şi mediu, combinând alegerea personală cu responsabilitatea socială şi având drept scop asigurarea, în viitor a unei mai bune stări de sănătate.”

(OMS- EURO, Health Promotion Glossary, 1989).

Promovarea sănătăţii este un concept relativ nou, dezvoltându-se la sfârşitul anilor ’70 şi începutul anilor ’80. De fapt, “naşterea” promovării sănătăţii se consideră a fi marcată de discuţiile legate de Strategia OMS “Sănătate pentru Toţi până în anul 2000”. Anul 1974 se consideră a fi punctul de referinţă pentru noua sănătate publică şi pentru promovarea sănătăţii.

Promovarea sănătăţii are 3 sfere distincte de activitate dar care, în acelaşi timp, se suprapun:

– Educaţia pentru sănătate;

– Protejarea sănătăţii;

– Prevenirea îmbolnăvirilor.

(„Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate” – manual, Bucureşti Public H Press 2006)

Principii

1. Promovarea sănătăţii implică activ populaţia pentru stabilirea unui program de fiecare zi care favorizează sănătatea;

2. Promovarea sănătăţii este orientată asupra cauzelor care produc îmbolnăviri;

3. Promovarea sănătăţii foloseşte diferite abordări care contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate şi anume:

– informarea şi educarea;

– dezvoltarea comunităţii;

– organizarea;

– pledoaria pentru sănătate;

– legislaţia.

4. Promovarea sănătăţii depinde în mod special de participarea populaţiei;

5. Specialiştii din sănătate, în special cei din asistenţa primară de sănătate, au un rol important în facilitarea acţiunilor de promovare a sănătăţii.

Conceptul care stă la baza promovării sănătăţii, adică educaţia pentru sănătate are drept scopuri:

– informarea-educarea populaţiei în domeniul medical, pentru a cunoaşte manifestările bolilor şi prevenirea lor;

– dobândirea unor atitudini şi deprinderi care să fie favorabile sănătăţii;

– implicarea activă a populaţiei în domeniul păstrării sănătăţii, oamenii putând să ia decizii privind propria stare de sănătate.

Prin urmare, sănătatea trebuie să reprezinte preocuparea tuturor cetăţenilor şi nu numai a medicilor sau altor specialişti medicali