Politica privind calitatea mediului

Directia de Sanatate Publica Olt cu domeniile „Alte activitati referitoare la sanatatea umana – sediu (inspectii sanitare, monitorizare factori de mediu, statistica medicala”, „Activitati de asistenta medicala specializata-punct de lucru (laboratoare microbiologie ; chimie sanitara si toxicologie, depozit de produse antiepidemice, supraveghere si control boli transmisibile, evaluarea si promovarea sanatatii, diagnostic si investigare in sanatate publica, inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de viata si munca)” a stabilit un sistem integrat de management al calităţii si mediului, în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 14001: 2005 şi descris în Manualul Sistemului Integrat de Management.

Prin implementarea sistemului integrat de management, conducerea de la cel mai înalt nivel se angajează pentru:

-satisfacerea cerintelor clienţilor şi a celorlalte părţi interesate

-asigurarea infrastructurii si a unui mediu de lucru adecvat pentru desfăşurarea corespunzătoare a tuturor proceselor si a resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite

-conformarea cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările de mediu, aplicabile activităţilor de producţie

-îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu

-prevenirea poluării

-îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii si mediului

Obiectivele generale privind calitatea sunt:

-Consolidarea pozitiei pe piata şi câştigarea de noi pieţe de desfacere prin efectuarea serviciilor la un nivel de calitate care să satisfacă cerinţele şi aşteptările clienţilor

-Dezvoltarea competentelor profesionale si a gradului de constientizare ale angajatilor

-Creşterea competitivităţii prin utilizarea de tehnologii şi echipamente performante pentru realizarea lucrarilor

Obiectivele generale de mediu sunt:

-Îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă pentru factorii de mediu

-Aplicarea măsurilor adecvate pentru limitarea impacturilor negative asupra mediului

Obiectivele generale stabilite prin prezenta Politica sunt stabilite de către conducerea Directiei de Sanatate Publica Olt şi sunt analizate anual sau de cate ori este necesar în cadrul analizelor efectuate de management pentru a asigura adecvarea acestora.

Obiectivele generale fundamentează obiectivele specifice proceselor, care se realizează în conformitate cu Programul de îmbunătăţire a sistemului de management al calităţii/ Programul de management de mediu.

Pentru realizarea obiectivelor specifice sunt alocate resurse materiale, financiare si umane.

Conducerea Directiei de Sanatate Publica Olt urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea politicii privind calitatea si mediul.

Autoritatea şi responsabilitatea pentru stabilirea, implementarea şi menţinerea sistemului integrat de management sunt delegate reprezentantului conducerii cu SIM.

Conducerea Directiei de Sanatate Publica Olt se asigură, prin intermediul reprezentantului conducerii cu SIM, că cerintele

Manualului Sistemului Integrat de Management cât şi a celorlalte documente ale sistemului integrat de management sunt cunoscute, însuşite şi aplicate de întreg personalul.

Managementul la cel mai înalt nivel se asigură că Politica privind calitatea si mediul este disponibilă pentru toţi angajaţii societăţii şi pentru public pe site www. dspolt.ro

Managementul Directiei de Sanatate Publica Olt îşi asumă întreaga responsabilitate pentru Politica declarată şi pentru rezultatele obţinute ca urmare a aplicării ei.

Director Executiv

Dr. Andrei Iordache

Data: 15.06.2011


Vezi documentul in original