Concursuri, Examene

Avize, autorizari
Recunoastere diplome UE
Promovarea sanatatii
Programe de sanatate 2017
Concursuri, Examene
Tematica, Bibliografie, Acte dosar
Informatii cu caracter general

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

La concursul de promovare in grad profesional superior organizat de Direcţia de Sănătate Publică Olt, pe data de 06.04.2023

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

La concursul de recrutare organizat de Direcţia de Sănătate Publică Olt pentru funcţie publica de execuţie vacantă: auditor clasa I grad profesional asistent funcţie publică de execuţie la Compartimentul audit intern, cu normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore /săptămână).

Citeşte întregul anunţ

Publicat 07.02.2022

ANUNŢ CONCURS

Direcția de Sănătate Publică Județeană Olt, cu sediul în Slatina, Str.Crisan nr.9-11, telefon: 0372394714, Fax: 0372 394 716, județul Olt, în baza prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificari si completari ulterioare angajează pe perioadă determinată, fără concurs un post de asistent medical igiena cu studii PL la Compartimentul de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile.

Citeşte întregul anunţ

Publicat 05.01.2022

ANUNŢ CONCURS

Direcția de Sănătate Publică Județeană Olt scoate la concurs în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilorprivind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochemist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare, un post de biolog specialist- specialitatea biochimie medicala, normă întreagă, din cadrul Departamentului Supraveghere în SănătatePublică / Laborator Diagnostic și Investigare în SănătatePublică / Diagnostic Microbiologic.

Citeşte întregul anunţ

Publicat 28.12.2021

ANUNŢ PRIVIND OCUPAREA FĂRĂ CONCURS A POSTURILOR VACANTE

Direcția de Sănătate Publică Județeană Olt, cu sediul în Slatina, Str.Crisan nr.9-11, telefon: 0372394714, Fax: 0372394716, județul Olt, în baza prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinata, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificari si completari ulterioare angajează pe perioadă determinată, fără concurs, dupa cum urmeaza: la Compartimentul de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile – 1 post medic specialist/primar igiena

Citeşte întregul anunţ

Publicat 06.12.2021