Centre de permanenta

Centre de permanenta
Comisia de malpraxis
Comisia de avizare a prelungirii activitatii medicilor dupa varsta de pensionare
Eliberarea codului de parafa

Acte necesare pentru obtinerea DECIZIEI DE INFIINTARE A CENTRULUI DE PERMANENTA FIX

1. Conventia de asociere a medicilor de familie;

2. Dovada detinerii legale a spatiului in care urmeaza sa functioneze centrul de permanenta, dupa caz, de catre consiliile locale sau medicii de familie;

3. Autorizatia sanitara de functionare a structurii sanitare in care functioneaza centrul de permanenta sau raportul de inspectie sanitara solicitate de consiliul local sau medicii de familie, dupa caz, prin care se confirma indeplinirea conditiilor igienico-sanitare prevazute de lege;

4. Dupa caz, copii ale contractelor de munca sau ale contractelor de prestari servicii pentru personalul medical care participa la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare in regim de garda prin centrele de permanenta;

5. Documente care sa ateste pregatirea profesionala a personalului medical si dreptul acestuia de a profesa, in conditiile prevazute de actele normative in vigoare;

6. Dupa caz, acordul serviciului de ambulanta al judetului Olt ori hotararea consiliului local privind punerea la dispozitia centrului de permanenta a autospecialelor de consultatii la domiciliu.