Avize, autorizari

Centre de permanenta
Comisia de malpraxis
Comisia de avizare a prelungirii activitatii medicilor dupa varsta de pensionare
Eliberarea codului de parafa

Formularele şi documentele necesare în vederea obţinerii autorizaţiilor emise de către Ministerul Sănătăţii şi structurile sale subordonate în vederea aplicării OMS 1030 din 2009 actualizat 2023 – privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.

Procedurile de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate sunt următoarele:

Autorizarea sanitară a funcţionării în baza declaraţiei pe propria răspundere

Autorizarea sanitară a unităţilor publice aflate în proiecte de reabilitare

Autorizarea sanitară a funcţionării în baza referatului de evaluare

Certificarea conformităţii cu normele de igienă, sănătate publică şi alte reglementari legale specifice domeniului de activitate, la cererea titularilor activităţilor

Asistenţa de specialitate de sănătate publică, la cererea persoanelor fizice şi juridice

Anexe utile

Anexa 2 – Lista activitatilor care se autorizeaza in baza declaratiei pe propria raspundere

Anexa 3 – Cerere

Anexa 4a – Declaratie referitoare la conditiile igienico-sanitare

Anexa 4b – Declaratie referitoare la conditiile igienico-sanitare pentru obiectivul cabinet medical