Ghid metodologic privind furnizarea serviciilor de asistență medicală comunitară integrată 

Ghid metodologic privind furnizarea serviciilor de asistență medicală comunitară de către mediatorul sanitar

Ghid metodologic privind furnizarea serviciilor de asistență medicală comunitară de către asistentul medical comunitar

Ordin privind aprobarea ghidurilor metodologice privind furnizarea serviciilor de asistenta medicala comunitara