Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul de investitii „Infiintare retea de canalizare cu statie de epurare in satele Gradinari, Petculesti, Runcu Mare, Comuna Gradinari, Judetul OLT” situat in satele Gradinari, Petculesti, Runcu Mare, Comuna Gradinari, Judetul OLT