Rezultaul interviului la examenul de promovare din funcția cu grad /treaptă de debutant în grad /treaptă profesională imediat superioară pentru funcțiile contractuale  de execuție organizat în conformitate cu prevederile HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea  Regulamentului –cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , cu modificările și completările ulterioare, examen  organizat in data de 17.10.2023- susținere  interviu