REZUL TATUL PROBEI SCRISE la concursul de recrutare organizat de Direcfia de Sanatate Publica Judefeana Olt in data de 18.05.2023 pentru ocuparea funcfiei contractuale vacante de asistent medical debutant laborator din cadrul Laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica -Diagnostic Microbiologic