ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE OBŢINERE A GRADELOR PROFESIONALE PENTRU FIZIOTERAPEUŢI PENTRU ANUL 2022

Colegiul Fizioterapeuților din România (CFZRO) organizează examenul pentru obţinerea gradului specialist, respectiv principal pentru anul 2022, conform prevederilor din Metodologia-Cadru din 2022 de organizare şi desfăşurare a examenului de obţinere a gradelor profesionale pentru fizioterapeuţi, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 3931/2022, publicat în M. Of. nr. 9 din 5 ianuarie 2023 („Metodologia-Cadru”).