Anunț recrutare și selecție a specialiștilor (asistent medical comunitar/mediator sanitar) – grup țintă – care vor face parte din echipa comunitară integrată

Proiect: Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, POCU/375/4/22/122607