Anunț examen pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile OMS nr. 1168/2022.