ANUNŢ DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE a specialiştilor (Mediator sanitar)

Grup ţintă pe componenta de asistentă medicală comunitară – care vor face parte din echipa comunitară integrată – Runda a 10-a – 2022

Proiect: Crearea si implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei si a excluziunii sociale, POCU/375/4/22/122607